Skip Navigation Links

Entrepotgebied

Het Entrepotgebied is oorspronkelijk een (Entrepot-)haven met bijbehorende opslag-faciliteiten in de wijk Feijenoord.
Een belangrijk deel van de oorspronkelijke bebouwing is behouden gebleven, gerestaureerd en herontwikkeld. In dit gebied vind je tegenwoordig een jachthaven ('City Marina'), horeca en vooral mooie uitzichten.


Middenstand en horeca in dit gebied, met name in de Vijf Werelddelen, komt sinds het begin van de herontwikkeling van dit gebied moeizaam van de grond. De Vijf Werelddelen herbergt wel een grote en luxe supermarkt van de Jumbo en meerdere, beslist aan te raden, toko's.

Lodewijk Pincoffs   Poortgebouw   City Marina   "De Vijf Werelddelen"

 Bekijk de kaart 

Entrepothaven
Entrepothaven 'City Marina'

De Vijf Werelddelen
De Vijf Werelddelen

Poortgebouw
Poortgebouw en Binnenhavenbrug

Koningshaven
Koningshaven

Lodewijk Pincoffs

Op de trappen van het Entrepotgebouw 'De Vijf Werelddelen', staat het standbeeld van Lodewijk Pincoffs.
Op de bijbehorende plaquette staat de tekst: ‘A spectacle of so much glory and so much shame’.
Wat precies het levensverhaal omschrijft van de 19e eeuwse Rotterdamse zakenman en politicus die gevierd en verguisd is. Pincoffs; grondlegger van Rotterdam als moderne havenstad en aanstichter van de toendertijd grootse fraudezaak in de Rotterdamse geschiedenis.

Lodewijk Pincoffs
Lodewijk Pincoffs

Lodewijk Pincoffs is een visionair en is de eerste die beseft wat de mogelijkheden zijn voor het ontwikkelen van havens op de linker maasoever. In 1873 richtte hij daarom de Rotterdamsche Handelsvereeniging (RHV) op.
Hij weet de gemeente en investeerders te overtuigen van zijn plannen en buitenlands kapitaal aan te trekken, ook enkele Rotterdamse geldschieters ondersteunen hem. De vereniging ontwikkelt de Binnen- en Entrepothaven, het douanegebouw en het veemgebouw “De Vijf Werelddelen". De gemeente zorgde voor de oeververbindingen naar het voormalige “achterland", de Willemsbrug en de Koninginnebrug worden in 1878 opgeleverd. Rotterdam-Zuid was ineens een centrum van onbegrensde mogelijkheden. Tot zover gevierd....
Lees meer over Pincoffs
Lodewijk Pincoffs wordt geboren in Rotterdam op 7 juni 1827 en groeide op in een welvarend joods gezin. Hij kreeg een privéopleiding en studeerde aan een handelsschool in Duitsland. Op zijn 22 start hij zijn eerste onderneming in textielverfstoffen met zijn compagnon en latere zwager Henry Kerdijk. Het gaat hen voor de wind en de zaken worden snel uitgebreid naar Afrika, waar ze met ruilhandel in o.a. palmolie hun vermogen vergaren. Behalve actief in de handel raakte Pincoffs ook betrokken in de Rotterdamse politiek. Op 28-jarige leeftijd komt hij in de gemeenteraad van Rotterdam. In 1858 wordt hij lid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland en in 1872 lid van de Eerste Kamer. Naast zijn commerciële en politieke ambities is Pincoffs ook maatschappelijk erg betrokken. Pincoffs geniet aanzien, verkeert in welgestelde en invloedrijke kringen en heeft een vrijwel onaantastbare invloed in Rotterdam.

Lodewijk Pincoffs
Lodewijk Pincoffs

Lees meer over 'verguist'...
Echter...
De Afrikaanse handel krijgt het lastig en met mooie rendementen in het vooruitzicht worden investeerders aangetrokken die toetreden tot de Afrikaansche Handelsvereniging (AHV). Terwijl de ontwikkelingen in Rotterdam in volle gang zijn houdt Pincoffs er een, op z’n minst te noemen, creatieve boekhouding op na. Hij schuift met geld heen en weer tussen de twee handelsverenigingen, sluit meerdere kredieten af en begint met speculeren. Niemand heeft tot dan toe door dat hij het ene gat met het ander vult.

Maar...
Op 1 april 1879 ontvangt Pincoffs een briefje van zijn vriend en geldschieter Marten Mees. Daarin geeft Mees te kennen dat hij en enkele ander partners zich ernstig zorgen maken over de financiële gezondheid van Pincoffs' verenigingen. Mees heeft ontdekt dat kortlopende kredieten in Londen en Parijs worden opgenomen. Pincoffs bekent gedeeltelijk dat er problemen zijn, maar blijft de schone schijn ophouden en zet alles op alles om de boel te redden. Maar het mag niet meer baten. Het wordt hem te heet onder de voeten en Pincoffs neemt in mei 1879 met vrouw en kinderen de kuierlaten en verdwijnt uiteindelijk naar Amerika omdat daar geen uitwisselingsverdrag mee was. Hij laat een miljoenenschuld achter. De financiële ravage die hij achterlaat was gigantisch. Diverse firma's gingen failliet; tal van particulieren werden zwaar gedupeerd. Pincoffs wordt bespot en verguisd. Lodewijk Pincoffs werd in 1880 bij verstek veroordeeld wegens valsheid in geschrifte en bedrieglijke bankbreuk. Hij keerde nooit meer terug naar Rotterdam. Pincoffs overlijdt in 1911 op 84 jarige leeftijd, berooid, in New York.

Alhoewel...
Op de Kop van Zuid vindt je: de Lodewijk Pincoffsweg, het Lodewijk Pincoffsplein en de Lodewijk Pincoffsbrug. Verder staat voor het Entrepotgebouw sinds 1998 het standbeeld van Pincoffs. In 2008 is aan de Stieltjesstraat een hotel Pinchoffs geopend in het door hem gebouwde, voormalige douanegebouw. Allen vernoemd naar en ter eren van de man die, ondanks al zijn "tekortkomingen" gezien kan worden als een grondlegger van Rotterdam (en dan met name Zuid) als Europa’s grootste Havenstad.

Poortgebouw

Het monumentale poortgebouw stamt uit 1879. Het gebouw is gebouwd als hoofdkantoor van de Rotterdamsche Handelsvereeniging (RHV) naar een ontwerp van architect J.S.C. van de Wall, in opdracht van Pincoffs. Oorspronkelijk stond er aan de andere zijde van de brug over de Binnenhaven nog een, kleiner, poortgebouw, dat uitsluitend als poort diende. Deze poort heeft echter een relatief kort bestaan gehad.
Lees meer over het Poortgebouw
Na vermeende frauduleuze handelingen van Lodewijk Pinchoffs, kwam in 1882 al het onroerend goed van de RHV, dus ook het Poortgebouw, in handen van de gemeente Rotterdam. Het gebouw heeft daarna dienst gedaan als kantoor voor diverse directies. Waaronder: De Gemeentelijke Handelsinrichtingen en de NASM (de latere Holland America lijn) totdat zij in 1901 hun eigen directiekantoor in het huidige Hotel New York konden betrekken. Van 1932 tot 1977 werd het Poortgebouw het hoofdkantoor van het Havenbedrijf der Gemeente Rotterdam (sinds 2004 Havenbedrijf Rotterdam).

Poortgebouw
Poortgebouw met Binnenhavenbrug en Maastoren

Historie van deze locatie

Poortgebouw(en!) en Binnenhavenbrug
Poortgebouw(en!) en Binnenhavenbrug

Poortgebouw
Poortgebouw

Lees meer over 'Heden ten dage...'
In 1980 werd het Poortgebouw gekraakt. Vandaag de dag leven en werken hier nog steeds een collectief van 30 bewoners (georganiseerd als leden van een vereniging) van verschillende leeftijden, uit verschillende vakgebieden, studies en nationaliteiten. Al meer dan 35 jaar is Vereniging het Poortgebouw 'autonoom' en biedt het een platvorm voor niet-commerciële kunst, muziek en debatten. Daarnaast zijn er sociale activiteiten zoals een eetcafé met veganistische maltijden en een weggeef-winkel.

Meer foto's van het Poortgebouw
Poortgebouw
Poortgebouw met Binnenhavenbrug

Poortgebouw

Poortgebouw

Poortgebouw

Poortgebouw
Poortgebouw met Binnenhavenbrug

Entrepothaven / "City Marina"

Entrepothaven
Entrepothaven 'City Marina'

Meer foto's
Entrepothaven

Hotel
Suitehotel Pincoffs

"De Vijf Werelddelen"

Het vrij-Entrepotgebouw 'De Vijf Werelddelen' dateert uit 1897 en huisvestte pakhuizen die werden gebruikt voor de belastingvrije opslag van goederen. Tot 1990 heeft het gebouw als pakhuis gediend. Na het verlies van zijn functie lag het gebouw midden in het, nog te ontwikkelen, Kop van Zuid gebied. In 1997 is het gebouw gerenoveerd en geschikt gemaakt voor woningen, winkels, kantoren en horeca. In het midden van het gebouw is over de hele lengte een hoog atrium met een glasdak aangebracht. Er zijn diepe lofts die uitkijken op de jachthaven, en maisonnettes van twee en drie verdiepingen. Op de begane grond is een grote supermarkt gevestigd en aan de jachthaven-zijde restaurants en cafés. Het gebouw is een rijksmonument.
Lees meer
Het Entrepotgebouw is in de periode 1875 - 1879 gebouwd op initiatief van Pincoffs en diende als pakhuis bestemd voor belastingvrije opslag van transitiogoederen. Het was het allereerste pakhuis op Zuid en het modernste pakhuis ter wereld. Het had een eigen haven, een eigen spoorlijn en hydraulische kranen. Het omliggende terrein van 3500 m2 meter was oorspronkelijk ommuurd. Het gebouw is enorm: bijna 200 meter lang en 37 meter breed en was met zijn omvang lang het grootste gebouw van Rotterdam. Het gebouw was door dikke brandmuren gescheiden in vijf verschillende delen. Elk deel draagt de naam van één aan de vijf werelddelen. Van Oost naar West: Afrika, Europa, America, Azië en Australië. Deze namen zijn nog steeds op de gevel te vinden. Het veempand “America” werd in 1962 gedeeltelijk door een brand verwoest en is een jaar later hersteld met een gewijzigde indeling.

De Vijf Werelddelen

De Vijf Werelddelen

Meer foto's
De Vijf Werelddelen

De Vijf Werelddelen

In de nabijheid

Feijenoord   Maasbruggen   Noordereiland   Wilhelminapier   Rijnhaven   Loods 24

Kaart


TOP

Select a language

Zoek op deze site

Contact

Heb je commentaar, tips, correcties, aanvullingen of vragen? Ga naar de reactie-sectie of mail ons
email.

Bijdragen leveren?

Verwacht o.a.

  • Zuiderbegraafplaats met Feyenoordvak

Shop

Naar de [MAF!] shop
ROTTERDAM ART by [MAF!]

Binnenkort verkrijgbaarHuismerk piccalilly en tafelzuren
Piccalilly

Volg ons

Instagram   Facebook   Pinterest

TOP
Contact: info@ondermaas.nl
Fotografie: [MAF!]
 
OnderMaas.nl heeft een onafhankelijke redactie en heeft geen commerciele belangen bij vermelde instanties, firma's of activiteiten.
 
Copyright © 2018-2019 OnderMaas. Alle rechten voorbehouden